Kung Över Livet

Auktioner till förmån för forskning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), så som ADHD, ADD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, Autism, OCD, dyslexi och dyskalkyli. Alla pengar går oavkortat till Hjärnfonden.

Din sökning matchade tyvärr inte någon annons

Tips!
  • Spara sökningen på bokmärket
  • Kolla att du söker i rätt kategori
  • Gör sökningen mer exakt med “citattecken”
  • Bredda din sökning med asterisk*