Beskrivning

Begagnat

"Westra trappvestibulen i Kongl. Slottet" - Bild ur mappen "STOCKHOLM Aqvarelle och Tontryck af G A MANKELL" utgiven i början av 1900-talet tryckt hos Schlachter och Seedorf, Stockholm. Mått 40 x 57 cm. Trycken är gamla och kan ha vissa mindre skador. Var god se på bilden.