Beskrivning

Oanvänt

Översta kortet, fotograf: Marion Effinger

Publicerat av Fotofolio, USA

Nedre kortet publicerat av Gebr. König Postkartenverlag

Mått 10x15 cm vardera