Beskrivning

Begagnat

Omslag:
Religion och sport. Huru en storstadspräst missionerar. Fader Predy från London

Ur innehåll:
Krig & Freds fotograf hos de italienska alpjägarna 4000 meter över havet
Foto halvsida emigrantångares avgång från Hamburg
Foto halvsida ryska utvandrare väntar på ångarens avgång till Amerika
Till skydd mot koleran Desinfektion med formalin på en rysk järnvägsstation
Algeriet
Generalskommsionen och omorganisationen av infanteriet
Det lilla indiska kriget i februari 1908

Köparen betalar frakt. Betalning postgiro/ kontant. Vid köp av flera objekt använder vi oss av samfrakt för att få ner fraktkostnaden uppgift om pris inklusive frakt kommer i separat mail. OBS !!! vi skickar inget vinnarmail om du bara har köpt ett objekt eftersom betalningsuppgifter framgår i Traderas vinnarmail. Kontakta gärna oss om ni har några frågor