Beskrivning

Begagnat

Bergfinken - Björn-Erik Höijer

Folket i Bilds Förlag

Tryck 1947

60000 Exemplar