Beskrivning

Begagnat

Märkt 72W B 71 eller 72 WN 005 414 899 Uher

6 stift