Timbar

Timbar

|Samfrakt 7 dagar

Om butiken

MALMÖ | Reg. July 2016

Butiksinformation och köpevillkor

Leveranssätt
Vi skickar beställningar med Schenker, Posten och Bussgods
Vi tar inte ansvar för hur fraktföretagen expedierar försändelsen.
Reklamation och returrätt
På nya varor är alltid 1 års garanti, Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya garantin gäller inte vid förslitningsskador. Du betalar själv returfrakten.
Alla begagnade varor som auktioneras säljs i befintlig skick.
Ångerrätt
Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från det att varan mottagits. Du betalar själv returfrakten. Eventuella bankkostnader återbetalas ej

Har du ångrat dig, maila till timbartmd@gmail.com för att få instruktioner hur du ska returnera varan.
Skador på paket
Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan.
Ej uthämtade paket
Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss. För paket cirka 1 månad För brev cirka 14 dagar, så fakturerar vi dig 150 kr för fraktkostnader samt vårt arbete med hantering av varorna.
Glöm aldrig att...

De yttre betingelserna spela en ofantlig roll i det mänskliga livet Det är sålunda av stor betydelse för upprätthållandet av god förbindelser såväl som för den trevanden att dina personliga tillhörigheter når upp till den klass, som svarar mot den position man intar eller har berättigade anspråk på att intaga.

Tänk efter om Eder ställning icke fordrar och medger en eller annan tingest från Timbar, som inom en relativt vid prislatitud erbjuder Eder varor som alltid är högsta comme il faut och alltid ger den högsta tänkbara valuta för pengarna.

Kontakt

Mail: timbartmd@gmail.com
Mobil: 070-590 27 33
Timbar på Tradera är en del av Timede Sydväst AB
Org nr 559053-2619

3 mar 13:54
50 kr1 bud
3 mar 14:35
50 kr0 bud
50 krKöp nu
80 krKöp nu