Beskrivning

BegagnatAction

Underworld the Eternal War

- Passar till Playstation 2.
- Engelsk text.
- Bruksskick. Manual saknas. Askens CD-hållare är sönder.