Beskrivning

BegagnatDam
innemått 57 cm, Nordahls, Vänersborg