Beskrivning

BegagnatHerr

Kent, innemått 55 cm, knappt använd, färg mest som bild nr 3