Beskrivning

BegagnatHerr
innemått 56 cm, fin kvalitet