MorrhårochMorötter

MorrhårochMorötter

Om butiken

Västerås | Reg. September 2023

Välkommen till Morrhår & Morötters webbshop!
Morrhår & Morötter är en ideell organisation som stöttar andra ideella organisationer och eldsjälar, vilka på olika sätt kämpar och arbetar för utsatta djur. Låt oss tillsammans hjälpa dem och ge dem det stöd och de extra ”musklerna” de så väl behöver, för att orka fortsätta. Ett sätt att hjälpa oss hjälpa, är genom att donera det du inte längre behöver eller vill ha och som vi kan sälja, samt att handla av oss här i vår webbshop.

Djuren hälsar och tackar!

För mer information besök oss gärna på vår hemsida:
www.morrharochmorotter.se