mp0000

Stockholm • Registrerad juli 2008

Jag tror på återbruk både av saker och second handkläder. Jag mår dåligt av masskonsumtionssamhället och vill hjälpa till att ta vara på jordens resurser i form av redan befintliga ting.

Ibland lägger jag upp saker från hus som jag hjälp till att rensa ut.

Jag är även intresserad av auktioner och av att ge gamla ting nytt liv.

mp0000 Omslagsbild