KAVshop

Om butiken

Katrineholm | Reg. April 2019

Välkommen till KFV-regionens mest ekosmarta e-handel. KAV är ett annorlunda auktionshus med miljötänkande. Vi är ett tjänsteföretag som är proffs på helhetslösningar och dödsbohantering, bortforsling, köp, flyttstädning. En kontakt - ALLA tjänster. Alla metaller som guld och silver som försäljs här är noggrant kontrollerade och genomgångna av vår auktoriserade guldsmed och föremål som avyttras här är i den mån det är möjligt kontrollerade för funktion och skavanker. Vid försäljning av porslin, glas eller annat känsligt gods försöker vi vara noga med att beskriva eventuella defekter.