Folkbilder

Folkbilder

|Samfrakt 7 dagar

Om butiken

Saltsjöbaden | Reg. September 2020

Våra bonader och bokmärken är högsta utbjudna kvalitén, nästan bara såna som aldrig nådde konsumenten. De kommer från nedlagda affärer.
Själv samlare. Bonader och bokmärken är ett förbisett kulturarv. Vi födda före 1960 hade få färgbilder att se på: Skolplanscher, bokmärken och bonader gav enorm upplevelse. Enda veckotidning med färgbilder var Allers, där fanns klipp-planscher.
I egna samlararkivet ingår uppåt 4000 olika svenska pappersbonader, inkluderande löpare och dukar, vilka lagts in i ett data-program. Bokmärkessamlingen omfattar nog cirka 2000 kartor. Bords-pappersparaderna minst 100.

Säljaren har inte angett någon information